Opis projekta

Native advertising, PR podrška kroz kreiranje autentičnog sadržaja, učešće u reklamnim kampanjama o podizanju svesti brenda