Opis projekta

Native advertising, PR podrška kroz kreiranje autentičnog sadržaja, učešće u reklamnoj kampanji za proizvod Office 365