Opis projekta

Promena vizuelnog identiteta, kreiranje strategije komunikacije i autentičnog sadržaja, komunikacija i upravljanje blogom i nalozima na društvenim mrežama