Opis projekta

Social Media Management, kreiranje strategije i autentičnog sadržaja, komunikacija i upravljanje nalozima na društvenim mrežama