Opis projekta

Native advertising, PR podrška brand awareness kampanji kroz kreiranje autentičnog sadržaja