Društvene mreže su mnogo više od „običnog“ promotivnog kanala. Za vas radimo:

  • analizu tržišta i konkurencije
  • osmišljavanje strategije komunikacije
  • kreiranje relevantnog, zanimljivog i korisnog sadržaja
  • stvaranje priča oko kojih se okuplja vama važna zajednica.

Ako tražite odgovorne osobe da vode i predstavljaju vaš brend online, kreiraju objave, komuniciraju sa fanovima i kritizerima, prenose vašu poruku na najbolji mogući način – kontaktirajte nas za dogovor i saradnju.